In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: N'Studio.nl, die producten op afstand aanbiedt aan consumenten via de webshop. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen consument en ondernemer waarbij persoonlijk contact niet noodzakelijk is. Hierbij wordt gebruikgemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument kan beslissen om het product niet af te nemen.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s (€), inclusief 21% omzetbelasting (btw) exclusief verzendkosten en eventuele administratiekosten.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit enige overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die consument of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht ervaren. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
4. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door de ondernemer zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
5. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
Aanbod
1. Aangeboden producten hebben een nauwkeurige omschrijving, zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. De afbeeldingen komen overeen met het aanbod. Fouten in het aanbod verplichten de ondernemer tot niets.
2. Bij elk aanbod is duidelijk wat de rechten en plichten van de consument zijn, met betrekking tot prijzen, verzendkosten en wijze van betalen.
3. Als een product onder voorwaarden wordt verkocht, bijvoorbeeld bij actieprijzen of beperkte geldigheidsduur, dan wordt dat expliciet vermeld.
Overeenkomst
1. De consument is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden zodra de ondernemer het verzoek tot leveren heeft bevestigd. Bij geen bevestiging kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. De ondernemer behoudt zich het recht bestellingen zonder opgaaf van reden niet te accepteren of onder afwijkende voorwaarden. In het laatste geval heeft de consument het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is wijzigingen of aanvullingen te maken, zullen zowel ondernemer als consument tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat.
5. In geval de ondernemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de ondernemer op schadevergoeding onverlet.
6. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. De ondernemer zorgt voor een veilige omgeving voor de consument om betalingen te kunnen verrichten.
Aansprakelijkheid
1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door ons geleverde artikelen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (lichamelijk, materieel of immaterieel) die het gevolg kan zijn van verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen.
2. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan artikelen tijdens het instrijken of innaaien.
3. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen.
4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onvolledige of onjuiste informatie op haar website.
5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van de bestelling en voor typfouten of onjuistheden in door de klant ingevulde tekst.
Levertijd
1. Alle artikelen worden uiterlijk binnen 8 werkdagen aangeboden aan Post.nl.
2. Er wordt een bevestigingsemail aan u verzonden.
3. N'Studio.nl is niet aansprakelijk voor overschrijving van de aangegeven levertijd, verlies en/of beschadiging door Post.nl.
4. Levering van producten gebeurd uitsluitend bij vooruitbetaling.
Betaling
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten en eventuele administratiekosten.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen die vanuit de overheid wordt opgelegd.
3. Levering van producten gebeurd uitsluitend bij vooruitbetaling.
Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat het aanbod voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk Nederlands recht.
Retourneren
N'Studio.nl hanteert regels voor retourneren. Mocht je de bestelling willen retourneren, dan kan dit uitsluitend als deze:
- binnen de zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd;
- in de onbeschadigde, niet beschreven en - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele fabrieksverpakking zit;
- compleet, niet gebruikt en onbeschadigd;

Retourneren van naamlabels is niet mogelijk omdat het een gepersonaliseerd product betreft.
Het is niet mogelijk om op maat afgeknipte artikelen (zoals stof of lint) retour te sturen.

- Artikel(en) verpakken in originele envelop of pakket.
- Aanvraag om een retourzending indienen via de link die u heeft ontvangen per mail in de orderbevestiging. Pakbon afdrukken en meesturen met de bestelde artikel(en).
- Op de voor/bovenzijde vermelden adres:
  N'Studio.nl
  Doelenstraat 8
  8331HZ Steenwijk
- Envelop kan in de brievenbus, pakket afgeven op postkantoor.
- Voldoende frankeren.

Het retourneren van artikelen is op eigen risico van de consument. Alleen als verstuurde artikelen werkelijk bij Nstudio.nl zijn binnengekomen wordt het bedrag van ontvangen artikelen terugbetaald. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na het ontvangen van de retourzending, terugbetaald worden. Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden.
Overmacht
1. Wanneer er sprake is van overmacht bij de ondernemer en hij niet kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de consument, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk de consument hiervan, via e-mail, op de hoogte stellen.
2. De nakoming van de verplichtingen van de ondernemer aan de consument wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
3. In geval van overmacht heeft de consument geen enkel recht op enige vergoeding.
Verzendkosten
Bestellingen binnen Nederland boven €50,00-  worden gratis verzonden, anders €4,50
Voor België gelden verzendkosten van €9,00 per bestelling tot en met € 90-, daarna gratis.
Voor Duitsland gelden verzendkosten van € 11,50 per bestelling tot en met € 115-, daarna gratis.
Voor Luxemburg gelden verzendkosten van € 16,00 per bestelling tot en met € 160-, daarna gratis.
Voor de volgende landen gelden verzendkosten van € 24,00 per bestelling tot en met € 240-, daarna gratis.
Denemarken (exclusief Faeröer Eilanden en Groenland), Frankrijk (inclusief Corsica en Monaco), Italië (exclusief San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje (inclusief. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (exclusief Gibraltar en Kanaaleilanden), Zweden.
Voor de volgende landen gelden verzendkosten van € 28,00 per bestelling tot en met € 280-, daarna gratis.
Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië.
Voor de volgende landen gelden verzendkosten van € 30,00 per bestelling tot en met € 300-, daarna gratis.
Albanië, Andora, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer Eilanden, Gibraltar, Griekenland, Groenland, IJsland, Kanaaleilanden, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zwitserland.
Voor alle overige landen gelden verzendkosten van € 35,00 per bestelling tot en met € 350-, daarna gratis.
Controleer alsjeblieft direct na ontvangst van de artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we je vriendelijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om dit te melden.
Verzenden naar Post.nl of een DPD afhaalpunt
Verzenden naar een Post.nl of DPD afhaalpuntVoor Nederland gelden verzendkosten van €7,00 per bestelling tot en met € 70-, daarna gratis.
Voor België gelden verzendkosten van €9,00 per bestelling tot en met € 90-, daarna gratis.
Voor Duitsland gelden verzendkosten van €11,50 per bestelling tot en met € 115-, daarna gratis.
Voor Frankrijk gelden verzendkosten van €24,00 per bestelling tot en met € 240-, daarna gratis.
Voor Oostenrijk gelden verzendkosten van €24,00 per bestelling tot en met € 240-, daarna gratis.
De ondernemer
N'Studio.nl
Doelenstraat 8
8331HZ Steenwijk
0521-521693
e-mailadres: info@nstudio.nl
KvK-nummer: 05074170
BTW-nummer: NL002425965B21
Onlangs bekeken
No recently views items
Alles wissen
© 2021 N'Studio. Alle Rechten Voorbehouden.